Select Page

HOP SANT ANDREU 2018

Concurs de Dansa urbana en espai urbà. 4a edició.
Dissabte 29 de setembre de 11.30 a 14.00

CONVOCATÒRIA FINS AL 4 DE JULIOL

Imatge: Juan Carlos Gómez Villamor
Teaser Hop Sant Andreu 2017: https://youtu.be/UasBFyboFv4

Aquesta activitat estarà vinculada al HOP18, 8esTrobades de dansa i cultura urbana, que busca fusionar, dansa urbana, públic, arquitectura i espais urbans del barri de Sant Andreu de Barcelona. L’objectiu és donar a la dansa urbana una imatge seductora, apropar-la al ciutadà proposant un ús diferent i una reflexió sobre el nostre espai de vida.
Per realitzar l’activitat es farà un recorregut per espais urbans no teatrals (places del barri) on es realitzaran les coreografies de dansa urbana. Apostem per la transfiguració dels espais a través del moviment amb l’objectiu de despertar noves facetes de la relació entre art, arquitectura i públic.
El concurs serà una plataforma d’exhibició i de trobada que buscarà impulsar i desenvolupar els diferents estils de les danses urbanes relacionades amb la cultura Hip-Hop.
L’activitat comptarà amb un presentador que guiarà i acompanyarà al públic als diferents espais a on es desenvoluparan les accions.

CONCURS / BASES
1. Poden participar artistes i companyies que facin dansa urbana.
2. El jurat per la selecció de les companyies participants i per l’atorgació dels premis estarà constituït per un representant de cada una de les entitats organitzadores: SAT! Sant Andreu Teatre, Espai jove Garcilaso, Associació El Generador i un artista reconegut de les danses urbanes.
3. La resolució de les companyies participants es farà pública el dia 18 de juliol de 2018.
4. El concurs es celebrarà el dia 29 de setembre entre les 11.30 i les 14h.
5. Caldrà presentar una coreografia que es farà al carrer.
6. L’organització decidirà on balla cada companyia.
7. S’haurà d’incloure l’espai urbà a la coreografia.
8. La peça haurà de durar entre 5 i 10 minuts.
9. La companyia haurà d’entregar a la organització la música a utilitzar en suport digital abans del dia15 de setembre.
10. Entre el 6 i el 27 de setembre es concretaran un o dos assajos a l’espai on es realitzarà l’actuació el dia 29 de setembre..
11. Hi haurà premis econòmics per donar suport a la creació. El primer dotat amb 350€ i el segon amb 150€ i el tercer el Premi Jove amb 100€. També haurà la possibilitat de participar en una masterclass de dansa urbana, entrades per al Hop Festival al Mercat de les Flors i la contractació per actuar al HOP19. També haurà un suport a la creació mitjançant residència artística i un suport coreogràfic.
12. El veredicte de les companyies premiades es farà públic el mateix dia 29 de setembre després de la darrera actuació.
13. Els espais previstos són:

 Pça Orfila
 Pça Comerç
 Parc de Can Fabra (darrera biblioteca)
 Recinte de Fabra i Coats.

L’organització podrà modificar els espais en funció dels actes de Festa Major programats cosa que serà notificada als grups participants.

14. Presentació de propostes: El termini de presentació de propostes
acabarà el 4 de juliol de 2018. Les propostes s’hauran de presentar al emails: hop.elgenerador@gmail.com + oscar@sat-teatre.cat amb els següents documents:
• Dossier de la proposta.
• Currículum dels participants i companyies.
• Fitxa tècnica de requisits mínims per a la presentació de l’espectacle.
• Material addicional que considereu oportú.

COORDINACIÓ
SAT! Teatre de Barcelona
Espai Jove Garcilaso
El Generador, Art i Creació Cultural