Select Page

CONVOCATÒRIA OBERTA HOP FESTIVAL I CAMINS DE CREACIÓ 2018
L’Hop Festival/Camins de Creació, nascut de les Trobades de Dansa i Cultura Urbana impulsats per l’Associació El Generador, Art i Creació Cultural en el 2011 a la ciutat de Barcelona, fomenta i vehicula la creació escènica contemporània de les danses urbanes. És una plataforma de recerca, creació, exhibició i difusió, a la qual els ballarins/as de danses urbanes tenen com a punt de trobada per poder desenvolupar i exposar els seus treballs artístics. De la mateixa forma, públic, programadors o gestors ho tenen com a punt de referència per visualitzar l’estat actual de la creació escènica de les danses urbanes.
Un dels objectius principals del festival és generar la trobada entre artistes i afavorir la creació i recerca escènica tenint com a punt de partida els llenguatges de moviment que existeixen dins de les danses urbanes, acostant tota aquesta creació tant al públic especialitzat com al que no, tenint aquestes propostes una gran transversalitat en el que a públic es refereix.
Des de l’Hop Festival/Camins de Creació creiem i apostem per la qualitat artística i estètica que aquests llenguatges de moviment posseeixen, tenint un fort component creatiu i a la recerca com una realitat fonamental del desenvolupament d’aquests. De la mateixa forma, creiem en el potencial creatiu que pot tenir en la trobada i diàleg amb altres disciplines del moviment.
CAMINS DE CREACIÓ 2018 // CONVOCATÒRIA OBERTA
Camins de Creació és un espai que neix dins de la programació del Generador, centrat en el suport a la creació local de danses urbanes. En col·laboració amb la xarxa de centres cívics de Barcelona es desenvolupa una sèrie d’activitats i esdeveniments que com a principal objectiu tenen la formació i la mostra dels creadors i ballarins que treballen escènicament des dels llenguatges de les danses urbanes.
Les dates seran:
19 d’octubre – Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts
21 d’octubre – Auditori de Sant Martí
27 d’octubre – Centre Cívic Barceloneta
28 d’octubre – Centre Cívic Casa del Rellotge / Sala Pepita Casanellas

La distribució de les propostes seleccionades dins de la programació i els diferents espais i dates serà realitzada pels membres de l’organització. L’organització també es reserva crear el format d’esdeveniment de cada dia: mostres de peces finalitzades, mostra de processos, espectacle familiar, etc.

QUI POT PARTICIPAR?
Obrim convocatòria fins al 30 de juny per rebre les propostes (tancades o en fase de creació) de creadors locals i nacionals que tinguin a les danses urbanes com a element bàsic de la seva creació i treballin des d’elles d’una forma totalment lliure. Les propostes presentades poden ser extractes d’una obra de llarg format, però aquestes han de mantenir una coherència en la dramatúrgia.
Aquesta convocatòria està oberta també per a espectacles de públic familiar.

CONDICIONS
• Les propostes seleccionades seran distribuïdes en els diferents llocs i dates de presentació segons criteri de l’organització.
• Les propostes seleccionades es remuneraran amb un catxe a concretar des de l’organització amb cada artista/companyia.
• Els viatges, estada i dietes de les propostes de fora seran cobertes pel festival, a convenir amb cada proposta. L’estada màxima a Barcelona per a les mateixes serà de dos dies.
• El festival proporciona al tècnic de llum i so, per la qual cosa no cobrirà els desplaçaments i estada si la proposta/artista decideix portar el seu propi tècnic. Això quedarà a decisió de l’artista/companyia.
• L’equip de selecció de les propostes està format per membres de l’organització, ballarins/es especialitzats en danses urbanes i programadors de dansa.
• De les propostes rebudes el festival contactarà amb les quals li interessi programar en les dates assenyalades. La resta de propostes no seleccionades es guardaran en la seva base de dades per a possibles substitucions o altres programacions que realitzi el festival i que puguin encaixar.
• Les bases poden ser modificades i l’organització es compromet a anunciar aquestes modificacions pels seus canals de comunicació.
• La presentació de les propostes comporta l’acceptació de les bases.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les propostes s’han d’inscriure a través de la FITXA D’INSCRIPCIÓ. El terme de presentació de propostes acaba el 30 de juny de 2018.
FITXA D’INSCRIPCIÓ –> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDvgy3mNvym6K0h_KBw2l0lXV1RIub0e1IrbV0-QeVRihMpg/viewform
Les propostes han d’incloure, a més de la fitxa d’inscripció farcida, els següents documents adjuntats en un correu electrònic a hop.elgenerador@gmail.com:
Vídeo de l’obra completa en plànol fix. Presentar a través d’un link en Internet (Vimeo, Youtube, etc.) Incluído en la fitxa d’inscripció.
– Dossier de la proposta.
– Currículum artístic dels participants i companyies.
– Fitxa tècnica de requisits mínims per a la presentació de l’espectacle.
– Imatges en bona qualitat que seran utilitzades per a promoció de les activitats, així com per a l’elaboració del dossier per a programadors i mitjans de comunicació.
– Material addicional que es consideri oportú.
– Autorització dels tutors legals en cas de menors.
Les propostes que no presentin la documentació requerida no seran valorades per l’organització.

COL·LABORACIONS I XARXA AMB ALTRES FESTIVALS I INSTITUCIONS DE DANSA
Un dels objectius principals del festival és ser agent dinamitzador de les propostes escèniques vinculades amb les danses urbanes. D’aquesta forma tenim construïda, a través dels anys, una petita xarxa de col·laboracions amb diferents espais i diferents formats: des de programacions, a residències, suports a la creació, etc.
• Les propostes presentades serviran de borsa per a les programacions que es realitzen des de l’Hop Festival, tant a les programacions pròpies i els cabarets, com en els encàrrecs per a altres espais/festivals.
• Alguna proposta serà seleccionada per participar en el Certamen Internacional de Coreografia Burgos & Nova York (Burgos) en l’edició del 2019. La selecció es realitzarà entre l’organització del certamen i l’organització de Camins de Creació. La peça seleccionada tindrà cobertes les dietes i l’estada durant el festival, a més d’una ajuda de 100€ en concepte de desplaçament. Els premis d’aquest festival són de 2.000€ i 1.000€.
• El Festival Sismògraf d’Olot acollirà una o diverses propostes per a la seva edició del 2019, si aquestes encaixen a la seva programació dins del SismoHop.
• El festival d’art de carrer Per Amor a l’Hart acollirà una o diverses propostes per a la seva edició del 2018.
• La Mercè Arts de Carrer podrà acollir alguna proposta que encaixi amb la seva programació.
• El Centre Cultural La Casa Elizalde es compromet a seleccionar una de les propostes per a la seva programació del següent any.
• Diferents centres cívics de Barcelona, el mateix Hop Festival i altres festivals acolliran propostes per a les seves futures programacions.
• S’atorgaran les residències de creació en el CCBarceloneta, CCLes Corts, CCCasadelRellotge – Sala Pepita Casanellas, Teatre Casal de Cultura de Sant Adrià de Besòs, El Graner i també en altres equipaments segons criteris de cada centre.
• Residència tècnica atorgada pel Centre Cívic Bocanord.
• Residència tècnica atorgada per l’Auditori Sant Martí.
• Residència artística a la Fàbrica de Creació el Graner.

COORDINACIÓ
– Associació Cultural El Generador, Art i Creació Cultural
– Centre Cívic Barceloneta
– Centre Cívic Casa del Rellotge – Sala Pepita Casanellas
– Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts
– Centre Cívic Sant Martí / Auditori de Sant Martí
– Mercat de les Flors

SUPORT

– Ateneu Popular de Nou Barris
– Breakin Convention
– Centre Cultural La Casa Elizalde
– Certamen Internacional de Coreografia Burgos & Nova York
– El Graner
– Festival Per Amor a l’Hart
– La Mercè Arts debCarrer
– Sant Andreu Teatre
– Sismògraf Olot
– Espai Jove Bocanord
– Ajuntament de Sant Adrià de Besòs